فون کاغذی بی دی سبز آبی BD 165

تماس بگیرید

رنگ : سبز آبی
طول 11 متر
عرض 2.72 متر