فلاش گودکس Godox SK400II

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

حداکثر قدرت: 400 ژول
روشنایی قابل تنظیم 5 تا 100 درصد
مانت Bowens
زمان بازیابی 0.1 تا 1 ثانیه