کيت باتومی گودکس Godox TL120 RGB Tube Light

نور باتومی RGB
CRI: 96 و TLCI: 98
روشنایی قابل تنظیم 0 تا 100 درصد
دمای رنگ قابل تنظیم 2700-6500 کلوین
کنترل راه دور رادیویی تا برد 50 متر
طول: 120 سانتی متر