کیف حمل فلاش Godox CB-01 Wheeled Light Stand and Tripod Carrying Bag

سازگاری: پایه ها و سه پایه های زیر 113 سانتی متر
جنس: نایلون
نوع بسته شدن: زیپ
کیف با بدنه بیرونی محکم
با دسته و بند قابل تنظیم