اسنوت گودکس Godox SN-01 Snoot

۷۰۰,۰۰۰ تومان

به همراه زنبوری سازگار با مانت Bowens
جهت متمرکز کردن نور
ایجاد نور مستقیم و پرکنتراست
ایجاد شکل نوری دایره ای
ارتفاع 22.5 سانتی متر