کاسه رفلکتور گودکس ”Godox AD-R6 Standard Reflector 7

۲۹۰,۰۰۰ تومان

هدایت نور به سمت سوژه
مانت بوئنز
مناسب برای AD600B و AD600BM